Digitaal printen en traditioneel schilderen

Wat was uw inspiratie voor de designs?

Ik was bezig met een opdracht om twee portretten te schilderen. Zij waren twee personen die leefden in 1384 en hun namen waren geslagen op een munt die op de plek van chateau st. Gerlach gevonden is. Na lang zoeken en met behulp van een professor, ben ik aan twee afbeeldingen gekomen, originelen uit de koninklijke bibliotheek van Brussel. De twee portretten waren Johanna van Brabant en Filips de Stoute. Door deze portretten te laten printen op stof van printunlimited, zou er een basis gelegd worden om verder daarover heen te schilderen. Ik heb het geprinte stof op spielatten gespannen, formaat 110 cm x 178 cm, de guldensnede-maat. Door de hedendaagse techniek van digitaal printen te combineren met het traditionele schilderen, verbond ik in het werk het heden met het verleden, bekeken vanuit de techniek. Deze verbinding inspireerde me en is in de hele opdracht consequent doorgevoerd.

Hoe komt u tot het uiteindelijke ontwerp?

De historische figuren Johanna van Brabant en Filips de Stoute zijn niet veelvuldig te vinden op internet. Van Johanna heb ik een drietal afbeeldingen gevonden, maar de kwaliteit daarvan was slecht. Ik moest dus met hulp deze afbeeldingen in een zo originele mogelijke versie weten te vinden. Want ik zou deze afbeeldingen gaan vergroten en laten printen op doek. Ik heb daarbij een polyester-doek gevonden, waarover ik heel prettig kan schilderen.

Wat kunnen we in de toekomst verwachten?

De combinatie van een voorgeprint doek, met een design van de eerste inspiratie en schetsen, is een zeer fijne manier om hedendaagse en traditionele schilderkunst te gebruiken. Ik heb daarom in de komende opdrachten printunlimited nodig om nog meer te printen.

Ontwerper: Claudia Volders

Project: Camille Oostwegel, st. Gerlach-Paviljoen. De kunstwand van de Johanna van Brabant Salon

Fotograaf: Claudia Volders en uit het archief van de Koninklijke bibliotheek van Brussel

Website: www.claudiavolders.nl

Ga terug